Plánujete nákup alebo predaj IT riešení? Podobnej transakcii by ste mali venovať dostatočnú pozornosť. Často totiž dochádza k nepochopeniu obsahu dodávky jednou alebo druhou stranou, čo môže výrazne ovplyvniť samotné odovzdanie. Ak chcete predísť podobným nedorozumeniam, mali by ste celú transakciu dokumentovať zmluvou správnej štruktúry s jasne definovaným predmetom dodávky. Zmluvné strany sa často spoliehajú na opravu chýb prostredníctvom zmluvných pokút a to je omyl!

Veľké projekty v IT sektore (napr. dodávka a implementácia systémových riešení) sú odovzdávané na základe rozsiahlych zmlúv (rámcových, realizačných). V týchto prípadoch nie je možné použiť len všeobecne známe zmluvné typy (napr. kúpnu zmluvu alebo zmluvu o dielo), ale pripraviť podklady na mieru.

Navrhneme vám zmluvu, ktorá bude najlepšie vystihovať typ a predmet dodávky, dohodnutého procesu a aj jeho realizácie. Aby sme predišli výkladovým problémom, definujeme účel zmluvy, popíšeme definície pojmov a určíme čo sa dodáva a čo nie. V zmluve podchytíme aj fázovanie dodávky (analýza, návrh riešenia, implementácia, podpora, proces preberania diela) a eskalačné matice.

Výhoda nášho riešenia spočíva v tom, že vždy konáme až po konzultácii s vašim IT pracovníkom. Tento prístup nám umožňuje podrobne porozumieť predmetu dodávky, čo je kľúčové pre prípravu textácie obsahu dodávky. Výsledná zmluva musí vychádzať z praxe zákazníka a musí byť zrozumiteľná projektovým manažérom aj informatikom.

5 005 895

hodnota riešených prípadov

1 688

úspešných prípadov

895

spokojných klientov

Vyberte si
Oblasť právneho problému
Sektor vášho podnikania

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

02/ 43 191 148

info@hplegal.sk

Odborárska 5, 831 02 Bratislava