S právnym službami súvisiacimi so zdravotnou starostlivosťou máme rozsiahle skúsenosti, ktoré dnes využívame pre potreby našich klientov. Rozumieme administratívnym procesom na strane štátu, preto vám radi pomôžeme so založením firmy, získaním licencie aj povolení zo samosprávneho kraja a hygieny.

Pre ambulancie zabezpečujeme prevádzkový poriadok, posudzujeme podmienky nájomnej zmluvy na ošetrovateľské priestory, pripravujeme pracovné zmluvy aj BOZP pre zamestnancov. V portfóliu služieb určených pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti máme aj posúdenie rozsahu poistných podmienok poistenia zodpovednosti pri výkone povolania.

Vyberte si sektor vášho podnikania

Informačné technológie/Duševné vlastníctvo

Médiá

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

B2B sektor

Šport

5 005 895

hodnota riešených prípadov

1 688

úspešných prípadov

895

spokojných klientov

Vyberte si
Oblasť právneho problému
Sektor vášho podnikania

Potrebujete radu?