Riešite spor medzi športovými klubmi alebo spor pred rozhodcovským súdom? Obráťte sa na nás. V oblasti športu máme dlhodobé skúsenosti, ktoré nám dávajú zdravé sebavedomie a náskok pred konkurenciou.

Zastúpime váš ligový klub pri uzatváraní zmlúv s hráčmi, pripravíme analýzu konkrétneho príkladu a následne odporučíme najvhodnejšie riešenie vášho problému. V športových prípadoch sme vysoko kompetentní, preto sa nebojíme ani skutočných výziev.

 

Vyberte si sektor vášho podnikania

Informačné technológie/Duševné vlastníctvo

Médiá

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

B2B sektor

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

5 005 895

hodnota riešených prípadov

1 688

úspešných prípadov

895

spokojných klientov

Vyberte si
Oblasť právneho problému
Sektor vášho podnikania

Potrebujete radu?