Neuhradené pohľadávky zo strany veriteľov sú dnes bežnou súčasťou spoločenského života. Ak ste niekomu požičali peniaze, prípadne ste poskytli službu, za ktorú vám jej prijímateľ odmieta zaplatiť, nespoliehajte sa na zlé svedomie dlžníka. Pri vymáhaní dlhov treba konať rýchlo a rázne.

Poradíme vám, alebo vás zastúpime pri mimosúdnom, súdnom aj exekučnom vymáhaní vašich pohľadávok (predžalobná výzva na úhradu pohľadávky, dohoda o splátkach, návrh na vydanie platobného rozkazu, návrh na vykonanie exekúcie).

5 005 895

hodnota riešených prípadov

1 688

úspešných prípadov

895

spokojných klientov

Vyberte si
Oblasť právneho problému
Sektor vášho podnikania

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

02/ 43 191 148

info@hplegal.sk

Odborárska 5, 831 02 Bratislava