Vydaním časopisu alebo periodickej tlače vaše dielo nekončí. Tieto formáty je potrebné formálne zaregistrovať. Poradíme vám, s registráciou tlače a zastúpime vás pri nadobúdaní práv na vysielanie alebo retransmisiu. Poskytneme vám znalosti, ktoré roky čerpáme, aby bol tento proces rýchly a bezproblémový.

V prípade potreby vás radi poučíme o právach a povinnostiach vydavateľov, vysielateľov a prevádzkovateľov retransmisie. Ako autorovi diela pre vás taktiež pripravíme kvalitný návrh zmluvného vzťahu s vydavateľom alebo vysielateľom. Tento krok je dôležitý najmä preto, aby sa vaša práca mohla prezentovať verejnosti bez porušenia autorských práv alebo práv na honorár. Poskytneme vám rady, týkajúce sa odvodov, ktoré musíte uhrádzať v prospech organizácií kolektívnej správy práv umelcov. Pre vysielateľov upravíme právne vzťahy vznikajúce pri výrobe (tvorbe), vydávaní a šírení tlačovín, ako aj pri výrobe (tvorbe), vysielaní a šírení programov (vysielania), ako aj vzťahy vznikajúce pri retransmisii programovej služby.

Vyberte si sektor vášho podnikania

Informačné technológie/Duševné vlastníctvo

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

B2B sektor

Šport

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

5 005 895

hodnota riešených prípadov

1 688

úspešných prípadov

895

spokojných klientov

Vyberte si
Oblasť právneho problému
Sektor vášho podnikania

Potrebujete radu?