Ochrana počítačových programov

Ak plánujete vývoj knižnice alebo výsledného produktu (napríklad aplikácie) mali by ste mať vopred definovanú licenciu, ktorú výsledku vašej práce pridelíte. V prípade, že zverejníte zdrojový kód s príliš benevolentnými licenčnými podmienkami, ktokoľvek môže tento kód upravovať a používať vo svojich komerčných produktoch bez toho, aby ste o tom vedeli alebo na tom profitovali.

Poradíme vám, ako “licencovať” aplikáciu, programovanú na báze slobodných licencií Creative Commons (GNU, GPL, BSD a iných) a oboznámime vás s obmedzeniami, ktoré vás čakajú.

Pripravíme pre vás návrh znenia licenčnej zmluvy v súlade so všetkými zákonnými náležitosťami (spôsob použitia diela, rozsah licencie, jej trvanie, odmena, výhradnosť alebo nevýhradnosť licencie a pod.) pre dostatočnú ochranu vašej práce. V prípade potreby vám tiež nastavíme výkon majetkových práv zamestnávateľa k zamestnaneckému dielu a poradíme, ako definovať freeware/shareware v podmienkach slovenského práva.

Cloud computing

Cloud computing predstavuje biznis model v oblasti informačných technológií, ktorý umožňuje prenajímať klientom hardvérové vybavenie (diskovú kapacitu) prostredníctvom virtualizácie – online.

Vzhľadom k tomu, že poskytovanie týchto služieb prakticky nepozná hranice, je „čistota“ právneho nastavenia biznisu veľmi dôležitá. (Napríklad rozhodné právo, ochrana osobných údajov, povinnosť uchovávania údajov a pod.)

Zabezpečíme pre vás právny servis súvisiaci so založením takéhoto podnikania ako aj s jeho prevádzkou a nastavíme zmluvy, prostredníctvom ktorých budete môcť uzatvárať partnerstvá s tretími stranami (tzv. SLA – Service level agreeement) pri jednotlivých formách služieb (Infrastructure as a Service, Software as a Service alebo Storage as a Service).

Elektronický obchod

Základom úspechu internetového obchodu je, okrem dobre pripravenej obchodnej stratégie, aj komplexné právne zabezpečenie. To vzbudzuje dôveru návštevníkov, chráni spoločnosť pred špekulatívnymi nákupmi a potvrdzuje dobré úmysly v prípade rôznych kontrol zo strany štátu.

Pomôžeme vám nastaviť pravidlá priameho alebo nepriameho elektronického obchodu, tak aby bol v súlade s právnymi predpismi o elektronickom obchode. Zanalyzujeme podmienky prevádzkovania vášho obchodu aby ste mali jasno v tom:

  • aké informácie musíte zverejniť na svojej webstránke o vlastnej firme
  • aké informácie musíte pred uzatvorením zmluvy oznámiť svojim zákazníkom (informácie o tovare, podmienkach dodania, poučenie spotrebiteľa, lehoty viazanosti ponúk a iné)
  • čo robiť, ak tovar nemôžete dodať
  • ako vyriešiť záručný a pozáručný servis (reklamačný poriadok)
  • za akých podmienok môžete svojim zákazníkom posielať marketingové materiály

Ochrana doménových mien

Zaregistroval niekto špekulatívne doménu na úkor vášho obchodného mena? Táto stratégia je v súčasnosti veľmi rozšírená. Ide o tzv. domain-grabbing alebo cybersquatting. Aktivita tohto typu je pre držiteľa obchodného mena veľmi nepríjemná, preto je potrebné sa s ňou rýchlo vysporiadať.

Poradíme vám, čo robiť ak súčasný vlastník domény požaduje neúmerné čiastky za jej predaj alebo zneužíva vaše doménové meno či značku spoločnosti na vlastné podnikateľské účely. Máme rozsiahle skúsenosti s riešením sporov súvisiacich s blokovaním doménového mena bez jeho používania tzv. warehousing aj so zastupovaním klientov v prípadoch tzv. cyberjesterringu, čo je prípad, kedy je vaše doménové meno (registrované cudzou osobou) použité na zosmiešnenie vašich produktov alebo služieb.

Zmluvy v oblasti dodávky IT

Ak v rámci spoločnosti plánujete nakúpiť informačné technológie, potom potrebujete spoľahlivého partnera, ktorý sa postará o ich bezchybné zmluvné zabezpečenie. Vypracujeme pre vás správny typ dodávateľskej zmluvy, nastavíme licenčné podmienky a dohodneme proces preberania a akceptácie riešenia tak, aby ste boli v bezpečí.

Našim klientom zaručujeme kvalitné zmluvné riešenia, ktoré obsahujú podmienky implementácie diela u zákazníka aj následné podmienky podpory tohto diela. Všetky zmluvy majú jasne špecifikovaný predmet dodávky, ktorý vychádza z jej detailnej funkčnej špecifikácie.

Vyberte si sektor vášho podnikania

Médiá

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

B2B sektor

Šport

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

5 005 895

hodnota riešených prípadov

1 688

úspešných prípadov

895

spokojných klientov

Vyberte si
Oblasť právneho problému
Sektor vášho podnikania

Potrebujete radu?