Založenie a právna agenda

Pri prevádzkovaní poľnohospodárskeho podniku musí každý hospodár riešiť množstvo otázok, ktoré s poľnohospodárskou činnosťou priamo nesúvisia. Aby sme klientom uľahčili podnikanie v čo najväčšej miere, zapájame sa do tohto procesu už od jeho vzniku.

 

Zabezpečíme pre vás založenie firmy a jej právnu agendu, vysporiadame sa s prenájom pôdy, riešením pracovnoprávnych vzťahov i nastavením odmeňovania zamestnancov. V úzkej spolupráci s vami uskutočníme dôležité rozhodnutia súvisiace s financovaním vášho podniku aj škodovými udalosťami na úrode. Poradíme vám ako sa orientovať v predpisoch, ktoré sa týkajú dotácií, aby ste v prípade rozširovania podnikania jednoduchšie získali rôzne formy grantov.

Na základe skúseností z oblasti poľnohospodárstva vám poradíme predovšetkým:

 • ako kupovať podielové listy v družstve
 • ako kupovať/prenajímať si pôdu
 • ako správne vybrať vhodný spôsob lízingu/úveru
 • čo urobiť ak vám vznikla škoda na úrode (zverou)
 • ako komunikovať s poľovníckou organizáciou
 • ako si vymáhať nevyplatené nároky na poľnohospodárske dotácie

Kúpa a evidencia

Kúpa existujúceho podniku je veľmi zložitou operáciou, ktorá si vyžaduje skúsenosti a prehľad v zložitom právnom prostredí. Vzhľadom na riziko zániku nájomných zmlúv ako aj riziko možných skrytých právnych a ekonomických problémov je vhodné spolupracovať s advokátom, ktorý je v oblasti špecialista a vie, na čo si dať pozor. Poradíme vám a vykonáme právny a ekonomický audit firmy, ktorú chcete kúpiť.

Ako poľnohospodár ste povinný evidovať činnosť na poľnohospodárskej pôde a dokladovať dodržiavanie jednotlivých právnych predpisov. V prípade, že ste zároveň poberateľom priamych platieb alebo tzv. „projektových peňazí“ za projekty súvisiace s hospodárením na pôde, povinná evidencia a dokladovanie musí byť ešte podrobnejšie.

V súvislosti s právom v oblasti poľnohospodárstva poskytujeme najmä tieto služby:

 • komplexné právne poradenstvo pri výkone činnosti hospodárenia v lesoch
 • zastúpenie klientov pred orgánmi s pôsobnosťou v oblasti lesného hospodárstva
 • pomoc pri uzatváraní nájomných zmlúv v oblasti výkonu poľovníctva,
 • zastúpenie poľovníkov (poľovníckych organizácií) v konaní pred súdom o náhrady škôd
 • poradenstvo súvisiace s uznávaním, zmenou a využívaním poľovných revírov
 • pomoc pri založení poľovníckej organizácie

Vyberte si sektor vášho podnikania

Informačné technológie/Duševné vlastníctvo

Médiá

B2B sektor

Šport

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

5 005 895

hodnota riešených prípadov

1 688

úspešných prípadov

895

spokojných klientov

Vyberte si
Oblasť právneho problému
Sektor vášho podnikania

Potrebujete radu?