Predtým než začnete spolupracovať s novým obchodným partnerom by ste mali dôkladne poznať jeho finančné a technické zázemie. Pomôžeme vám nastaviť právne korektné vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi založené na kvalitných zmluvných podkladoch. Preveríme platobnú schopnosť potenciálneho partnera, navrhneme zmluvy s ohľadom na ich dôležité časti (najmä poistenie tovaru, splatnosť faktúr, obratové bonusy, spôsob výpočtu najnižšej kúpnej ceny, odchýlky pri dodaní tovaru, podmienky dodania – INCOTERMS i spôsob balenia tovaru) a všetko odkomunikujeme tak, aby ste boli vy aj vaši obchodní partneri maximálne spokojní.

Vyberte si sektor vášho podnikania

Informačné technológie/Duševné vlastníctvo

Médiá

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

Šport

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

5 005 895

hodnota riešených prípadov

1 688

úspešných prípadov

895

spokojných klientov

Vyberte si
Oblasť právneho problému
Sektor vášho podnikania

Potrebujete radu?